Spółdzielnia Administracja Kluby osiedlowe Kontakt Mapa strony
  
  Witamy na stronach Spółdzielni "CHOJNY". Zapraszamy do odwiedzania naszego serwisu, gdzie znajdziecie Państwo między innymi ogłoszenia o przetargach na wolne lokale mieszkalne i uzytkowe, skrót ważnych informacji, godziny pracy Spółdzielni oraz Administracji.
DZISIAJ JEST PONIEDZIAŁEK, 01 CZERWCA 2020 ROKU.
  
WYKAZ CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ SM „CHOJNY” w ŁODZI KADENCJA 2017-2020
REGULAMIN UŻYWANIA LOKALI W DOMACH SPÓŁDZIELNI ORAZ PORZĄDKU DOMOWEGO I WSPÓŁŻYCIA MIESZKAŃCÓW W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CHOJNY.
STATUT SM CHOJNY TEKST JEDNOLITY.
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI ADM. OSIEDLA "CHOJNY ZATORZE"
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI ADM. OSIEDLA "STARE CHOJNY"
  
Życzenia Wielkanocne
KOMUNIKAT
Zmiana godzin pracy od stycznia 2020
SEGREGACJA ODPADÓW
E-KARTOTEKA INFORMACJA
  
JAK UZYSKAĆ DODATEK MIESZKANIOWY I CZY TAKI DODATEK MI PRZYSŁUGUJE?
  Historia Spółdzielni Chojny<< powrót
  W dniu 29 maja 1979 roku w budynku Szkoły Podstawowej Nr 110 im. "Partyzantów Ziemi Łódzkiej" odbyło się zebranie założycieli Spółdzielni Mieszkaniowej "Chojny", w ilości 42 członków uprawnionych do podejmowania decyzji. Do Rady Nadzorczej Spółdzielni wybrano wówczas 7 osób. Po ukonstytułowaniu się Rady jej pierwszymi członkami zostali: Michał Szczepański (przewodniczący), Andrzej Latecki (z-ca przewodniczącego), Daniela Jończyk-Zych (sekretarz), Ilona Milewska , Alina Saar-Wyrwas, Marek Stadryniak, Jacek Szymkowiak (członkowie).Na zebraniu Założycieli przyjęty został między innymi pierwszy statut, który określał teren działania Spółdzielni Mieszkaniowej "Chojny" w południowym rejonie Łodzi w następujących granicach: południowa cześć dzielnicy Górna, ograniczony od zachodu ul. Pabianicką, od północy torami PKP Łodź-Kaliska-Olechow. W dniu 29 maja 1979 roku odbyło się pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady, która w wyniku głosowania dokonała wyboru pierwszego społecznego Zarządu Spółdzielni w składzie: Czesław Napieraj (przewodniczący), Witold Kuzan, Jerzy Malec (członkowie).
16 sierpnia 1979 roku Spółdzielnia Mieszkaniowa "Chojny" uzyskała osobowość prawną wpisem do rejestru sądowego pod numerem 1987. Uchwałą Nr 116 Zarządu Centralnego Zwiąku Budownictwa Mieszkaniowego z dnia 31 grudnia 1979 roku Spółdzielnia "Chojny" została przyjęta w poczet członków związku.Pierwszy pracownik etatowy został zatrudniony w dniu 2 stycznia 1980 roku. Była nim Główna Księgowa - Pełnomocnik Zarządu, pani Irena Konarska . Pierwszy społeczny Zarząd Spółdzielni w trakcie trwania swojej kadencji do dnia 30 czerwca 1980 roku nadzorował przebieg prac inwestycyjnych Spółdzielni na terenie dwóch lokalizcaji: osiedla "Komorniki" (I przedsięwzięcie), osiedla "Kurczaki" (II przedsięwzięcie). Pierwszy budynek został oddany do użytku w dniu 7 czerwca 1980 roku na terenie Osiedla "Komorniki" - pięciokondygnacyjny o 40 mieszkaniach. Zasiedlenie budynku rozpoczęto 18 czerwca 1980 roku. 1 lipca 1980 roku powołany został pierwszy etatowy Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Chojny" w składzie: Edmund Kempa (dyrektor), Bogdan Dąbrowski (z-ca dyrektora ds. ekonomicznych), Dionizy Marjańczyk (z-ca ds. technicznych), Irena Konarska (główna księgowa). Wiosną 1981 roku na Zebraniu Grup Członkowskich zostało wybranych 100 przedstawicieli, którzy reprezentowali interesy członków Spółdzielni na Zebraniach Przedstawicieli. Kadencja wybranych trwała 3 lata.Ważniejsze wydarzenia w okresie 20-stu lat
Spółdzielni Mieszkaniowej "Chojny"

29.05.1979
Zebranie Założycieli Spółdzielni Mieszkaniowej "Chojny" w Łodzi.
16.08.1979
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Chojny" uzyskuje osobowość prawną wpisem do rejestru sądowego pod Nr 1987.
6.06.1980
Oddanie do użytku pierwszego budynku na terenie pierwszego przedsięwzięcia. Był to blok Nr 7 przy ul. Społecznej.
31.07.1980
Oddanie do użytku pierwszego budynku na terenie drugiego przedsięwzięcia. Był to blok Nr 204 przy ul. Kurczaki.
30.09.1982
Oddanie do użytku pierwszych budynków na terenie trzeciego przedsięwzięcia. Był to blok Nr 301 i 302 przy ul. Michała.
1982
Zarząd wraz z komórkami organizacyjnymi i administracją osiedla przeniósł się do pomieszczeń w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym nr 10 przy ul. Codziennej 3. Do tego czasu Spółdzielnia korzystała gościnnie z pomieszczeń udostępnionych przez SM "Zarzew".
1983
Zarejestrowano nowy statut Spółdzielni w związku z wejściem w życie Ustawy "Prawo Spółdzielcze" z dnia 16 wrzesnia 1982r.
1983
Swoja działalność rozpoczął pierwszy Klub Osiedlowy w budynku nr 248 przy ul. Skupionej. Było to pierwsze pomieszczenie przeznaczone na działalność społeczno-wychowawczą.
30.06.1984
Oddanie do użytku pierwszych budynków na terenie czwartego przedsięwzięcia. Były to bloki o numerach 404 i 405 przy ul. Przedświt.
1986
Na wniosek Rady Nadzorczej Zebranie Przedstawicieli podjęło uchwałę o nadaniu honorowego tytułu: Zasłużony dla Spółdzielni Mieszkaniowej "Chojny".
1986
Oddano do użytku dwa pierwsze budynki o numerach 3 i 4 na terenie osiedla CZMP.
1987
Oddano do użytku pierwszy budynek na terenie osiedla Ogniskowa. Był to blok Nr 7A.
1989
Swoja działalność rozpoczął Klub Osiedlowy Nr 2 w budynku nr 239 przy ul. Gościnnej.
13.07.1990
Oddano do użytku pierwszy budynek na terenie piątego przedsięwzięcia. Był to budynek 512 przy ul. Białostockiej.
27.06.1991
Zebranie Przedstawicieli podjęło uchwałę Nr 10/91 w sprawie organizacyjnego i gospodarczego wyodrębnienia dwóch osiedli mieszkaniowych: osiedla "Stare Chojny" i osiedla "Chojny Zatorze".
1992
W celu zmniejszenia kosztów działalności dokonano likwidacji Magazynu Centralnego oraz Zespołu Wykonawstwa Własnego.
lipiec 1992
Zarząd i komórki organizacyjne oraz administracja osiedla "Stare Chojny" przeniosły się do nowego budynku przy ul. Chóralnej 4 z pomieszczeń w budynku przy ul. Codziennej 3 oraz baraku przy ul. Codziennej 3A.
1993
Spółdzielnia rozpoczęł budowę mieszkań bez zaciagania kredytów. Pierwszym sfinansowanym ze srodków własnych budynkiem segmentowym był budynek Nr 1 przy ul. Kosynierów Gdyńskich a budynkiem wielorodzinnym - blok Nr 503 przy ul. Białostockiej.
1993
Spółdzielnia staje się akcjonariuszem Korporacji Ubezpieczeniowej "Filar" stanowiącej efekt współdziałania spółdzielni mieszkaniowych z terenu całego kraju.
20.01.1994
Uchwała Nr 4/1/94 Rady Nadzorczej Zarząd Spółdzielni został upoważniony do realizacji jednego z pierwszych w Łodzi garażu podziemnego w rejonie ul. Białostockiej.
1995
Zarejestrowano w sądzie nowy statut Spółdzielni uchwalony przez Zebranie Przedstawicieli w dniu 23 czerwca 1995 r. w zwiazku ze zmianami w ustawie "Prawo Spółdzielcze".
1995
Oddanie do użytku garażu podziemnego zlokalizowanego przy ul. Białostockiej na terenie osiedla "Stare Chojny".
1995
Oddanie do użytku zespołu pawilonów handlowo-usługowych zlokalizownych przy ul. Kurczaki na terenie Osiedla "Stare Chojny".
1997
Na mocy nowych przepisów ustawy "Prawo Spółdzielcze" przeprowadzona została w SM "Chojny" pełna lustracja, która potwierdziła prawidłowa działalność Zarządu oraz dobrą kondycje finansowa Spółdzielni.
1997/1998
Oddanie do użytku dwóch zespołów segmentów zlokalizowanych przy ul. Wdzięcznej na terenie osiedla "Stare Chojny".
1999
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Chojny" obchodziła swoje 20-lecie działalności.Z tej okazji wydano okolicznościowy informator.
2004
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Chojny" obchodzi swoje 25-lecie działalności.
 
<< powrót
 
Ilość odwiedzin: 414509
Ostatnia aktualizacja: 2020-04-11
Spółdzielnia Administracje Kluby Kontakt Mapa stron Do góry
Copyright 2000-2013 Spółdzielnia Mieszkaniowa "CHOJNY", All rights reserved, Zgłaszanie usterek: webmaster