Spółdzielnia Administracja Kluby osiedlowe Kontakt Mapa strony
  
  Witamy na stronach Spółdzielni "CHOJNY". Zapraszamy do odwiedzania naszego serwisu, gdzie znajdziecie Państwo między innymi ogłoszenia o przetargach na wolne lokale mieszkalne i uzytkowe, skrót ważnych informacji, godziny pracy Spółdzielni oraz Administracji.
DZISIAJ JEST NIEDZIELA, 15 WRZEŚNIA 2019 ROKU.
  
WYKAZ CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ SM „CHOJNY” w ŁODZI KADENCJA 2017-2020
REGULAMIN UŻYWANIA LOKALI W DOMACH SPÓŁDZIELNI ORAZ PORZĄDKU DOMOWEGO I WSPÓŁŻYCIA MIESZKAŃCÓW W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CHOJNY.
STATUT SM CHOJNY TEKST JEDNOLITY.
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI ADM. OSIEDLA "CHOJNY ZATORZE"
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI ADM. OSIEDLA "STARE CHOJNY"
  
WYNIKI PRZETARGU 2019
SEGREGACJA ODPADÓW
E-KARTOTEKA INFORMACJA
ZMIANA POGOTWOIA SPÓŁDZIELCZEGO.
KOMISJA DS. WSPÓŁPRACY Z NIERUCHOMOŚCIAMI
  
JAK UZYSKAĆ DODATEK MIESZKANIOWY I CZY TAKI DODATEK MI PRZYSŁUGUJE?
  Administracje<< powrót
Informacje o Administracji Osiedla "Stare Chojny"

Administracja Osiedla „Stare Chojny”, z siedzibą w Łodzi przy ul. Chóralnej 4, zajmuje się utrzymaniem w sprawnym stanie technicznym i zarządzaniem budynkami mieszkalnymi o numerach: 1 – 35, 201- 253 oraz budynkami 7A,8A i 12A w osiedlu Szumna-Konopnicka i segmentami Wdzięczna 7 i 11.
Administracja wykonuje wszelkie czynności związane z obsługą, eksploatacją i zamieszkaniem w osiedlu „Stare Chojny” oraz przekazuje informacje dla mieszkańców.
Administracja pomaga mieszkańcom i wskazuje gdzie i w jaki sposób załatwić zgłaszaną sprawę lub uzyskać potrzebne informacje jeśli dotyczy ona przypadku, którego nie załatwia bezpośrednio Administracja.


Zgłoszenia można dokonywać w Administracji w godzinach jej pracy pod numerem telefou: 042 23 52 250 lub bezpośrednio z wskazaną niżej komórką Administracji:

 • 042 23 52 252, 042 23 52 253, 042 23 52 254 pok.12- administratorzy przyjmują uwagi i załatwiają sprawy związane z utrzymaniem porządku i czystości oraz właściwym stanem sanitarnym w budynkach i pracy dźwigów. Załatwianie spraw związanych z zamieszkiwaniem lokatorów ( zgony, urodzenia) i wynikających stąd opłat czynszowych,

 • 042 23 52 250, pok.11- mistrz konserwatorów przyjmuje bezpośrednio w godzinach pracy Administracji zgłoszenia o awariach i zaistniałych uszkodzeniach w instalacjach budynkowych oraz uzgadnia terminy napraw oraz niezbędnych wyłączeń instalacji na czas wykonywanej naprawy. Potwierdzanie przyczyny zaistniałych szkód zalaniowych dla ubezpieczycieli,

 • 042 23 52 251, pok.11- inspektor ds. instalacji przyjmuje zgłoszenia w sprawach pracy instalacji budynkowych wod-kan, gaz, c.o. oraz uczestniczy w likwidacji szkód,

 • 042 23 52 257, 042 23 52 258 pok.11a- inspektorzy budowlani załatwiają sprawy związane z wymianą okien, malowaniem, docieplaniem budynków, usuwaniem zalewań z dachów i przemarzań ścian, potwierdzaniem szkód dla ubezpieczycieli, naprawą dojść do budynków i chodników,

 • 042 23 52 259 - inspektor ds. zieleni załatwia sprawy związane z utrzymaniem zieleni,montowaniem progów zwalniających, montowaniem słupków ograniczających wjazdy, stanem nawierzchni asfaltowych.


Informacje o Administracji Osiedla "Chojny Zatorze"


Administracja Osiedla „Chojny Zatorze” z siedzibą w Łodzi przy ul. Strażackiej 9, blok 414, zarządza i zajmuje się stanem technicznym budynków mieszkalnych, które są wyszczególnione na stronie internetowej w zakładce
Wykaz nieruchomości Osiedla "Chojny Zatorze".

Sprawy obsługiwane przez Administracje wg. podziału kompetencyjnego:

 • Administratorzy przyjmują zgłoszenia w sprawach zameldowania, wymeldowania, urodzenia, zgonów, zajmują się porządkiem i czystością na klatkach schodowych i wokół budynków, realizacją wywozu odpadów, dezynfekcją i deratyzacją i dezynsekcją: 42 23 52 265, 42 23 52 266, 42 23 52 267,

 • Mistrz konserwatorów przyjmuje zgłoszenia o awariach i zaistniałych uszkodzeniach w zasobach administracji: 42 23 52 275,

 • Inspektor ds. instalacyjnych przyjmuje zgłoszenia w sprawach instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazowej, centralnego ogrzewania i elektrycznej:42 23 52 272,

 • Inspektor przyjmuje zgłoszenia w sprawach powstałych szkód na skutek zalania oraz innych spraw związanych z ubezpieczeniami i odszkodowaniami: 42 23 52 271,

 • Inspektor ds. budowlanych zajmuje się sprawami związanymi z usuwaniem awarii w budynkach, chodnikach i jezdniach będącymi w zasobach administracji: 42 23 52 271, 42 23 52 273,

 • Inspektor ds. zieleni załatwia sprawy związane z utrzymaniem zieleni, montowaniem progów zwalniających, montowaniem słupków ograniczających wjazdy, stanem nawierzchni asfaltowych. 42 23 52 259.


Zgłoszenia awarii na częściach wspólnych nieruchomości: instalacji elektrycznych, hydraulicznych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania należy kierować do Pogotowia Mieszkaniowego „PRYM” po godzinach pracy Spółdzielni pod numerami: 42 640 41 05, 42 640 41 06, 601 880 504.

Pozostałe ważne telefony znajdują się w zakładce Kontakt.
 
<< powrót
 
Ilość odwiedzin: 402002
Ostatnia aktualizacja: 2019-09-03
Spółdzielnia Administracje Kluby Kontakt Mapa stron Do góry
Copyright 2000-2013 Spółdzielnia Mieszkaniowa "CHOJNY", All rights reserved, Zgłaszanie usterek: webmaster